Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Údaje o prevádzkovateľovi led-ziarovky.spp.sk, ďalej len „predávajúci“.

Predávajúcim je spoločnosť WELEDU s.r.o., Humenské námestie 3168/7, Bratislava 851 05, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro , Vložka číslo:103878/B, IČO: 48098272 , DIČ: 2120080996, IČ DPH: SK2120080996, predávajúci je platcom DPH, tel. +421 903 946 611, e-mail: spp@weledu.eu (ďalej len „predávajúci“).


1.2 Predmetom predaja sú LED žiarovky, LED trubice a ďalšie LED osvetlenie (ďalej len „tovar“), ktorého vlastnosti, ako aj charakter doplnkových služieb sú uvedené pri jednotlivých ponukách tovaru.


1.3 Kupujúcim je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho  za účelom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.


1.4 Potvrdením objednávky kupujúci  potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto Obchodných podmienok a berie na vedomie, že záväzkoprávny vzťah s predávajúcim sa bude riadiť platnými právnymi predpismi a týmito Obchodnými podmienkami.


1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. Cena tovaru

2.1 Predávajúci je platcom DPH.


2.2 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH platnej v Slovenskej republike .


2.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3. Objednávka tovaru

3.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na stránkach internetového obchodu https://led-ziarovky.spp.sk/

3.2 Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mailovú adresu kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky (týmto moment sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú). Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

3.3 Odoslaním objednávky s povinnosťou platby sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar akosti obvyklej pre daný tovar. Druh, množstvo a cena tovaru sa spravujú dohodou predávajúceho s kupujúcim uvedenou v objednávke

3.5 Zrušenie „STORNO“ objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na webovom sídle predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu STORNO objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, ak už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú. V prípade, ak predávajúci už zaslal kupujúcemu tovar, realizuje kupujúci odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5 týchto Obchodných podmienok.

3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď od neho objektívne nie je možné očakávať zabezpečenie objednaného tovaru. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú kúpnu cenu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, prípadne iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť,...).

3.7 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru").

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku, platobnou kartou cez platobnú bránu GoPay alebo prevodom na účet v banke.

 

4.2 Platba je možná len v mene euro (EUR).


4.3 Tovar sa štandardne dodáva len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu, ako aj predpokladaná lehota dodania tovaru mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom  pred odoslaním objednaného tovaru. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú dopravcom, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.


4.4 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je v prípadoch nedostupnosti tovaru na sklade predávajúceho 10 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok.


4.5 O odoslaní/expedovaní tovaru informuje predávajúci  kupujúceho e-mailom.


4.6 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností pri zadávaní objednávky:

a) kuriérskou službou DPD
b) Slovenskou poštou – doručenie na adresu
c) Slovenskou poštou – balík na poštu

4.7 Cena za dopravu tovaru na určené miesto je nasledovná:

Doručenie:

a) 2,89 €– Slovenská pošta – Balík na poštu

b) 2,99 € - Slovenská pošta – Balík na adresu

c) 3,99 € - Kuriér DPD

Platba za tovar:

a) ZADARMO - bankový prevod (Najpomalší spôsob platby)

b) ZADARMO - online cez platobnú bránu GoPay

c) 0,99€ - Dobierka – platba v hotovosti pri prevzatí tovaru

4.8 Miesto odberu je stanovené na základe zadaných údajov pre doručenie v objednávke kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.


4.9 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa . Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.


4.10 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Predávajúci spolu s dodaním tovaru, dodá Kupujúcemu Potvrdenie o uzavretí zmluvy.

 

4.11 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcuprevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom

prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia

posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

4.12 V prípade, že predávajúci nebude mať dostatok tovaru skladom, objednaný tovar môže kupujúcemu dodať postupne v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platí kupujúci ako za jeden balík.

 

5. Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru

5.1 Kupujúci je v súlade s ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru  oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (zmluvy), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.


5.2 Kupujúci si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru u predávajúceho v listinnej forme. Na uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci zverejňuje na svojich internetových stránkach.

 

5.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu, alebo ho odovzdať predávajúcemu na adrese predávajúceho

WELEDU s.r.o.
BRS Terminál logistiky
Stará Vajnorská 17
831 04 Bratislava

; náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci je povinný vrátiť spolu s tovarom aj originál faktúry.

5.4 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a  bodu 5.5 a 5.6 týchto Obchodných podmienok.


5.5 Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci  zvolí iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.


5.6 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.


5.7 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu5.4 týchto Obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.


5.8. Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy nie je možné zamieňať s bezplatným vypožičaním tovaru; preto kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to z objektívnych príčin  nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané.

Ak je vrátený tovar poškodený, alebo vrátený iba čiastočne, predávajúci môže uplatniť u kupujúceho právo na náhradu škody a jednostranne započítať svoj nárok voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny; predávajúci v takom prípade vzniknutú škodu preukáže.

Rovnaké právo započítať si svoje pohľadávky voči pohľadávke kupujúceho prislúcha predávajúcemu v prípade, ak predávajúcemu vzniknú skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

 

6. Reklamácie a záručné podmienky

6.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, ktoré sú uvedené na obale alebo v návode k nemu pripojenom, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a osobitnými právnymi predpismi.

6.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov, pokiaľ nebude u  konkrétneho tovaru uvedená v popise dlhšia záručná doba, ktorá začne plynúť od prevzatia tovaru. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

Ak ide o vadu ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

 

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

Ak ide o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar,má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.


6.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia tovaru spôsobené kupujúcim nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

6.4 Kupujúci má právo reklamovať aj tovar zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak vada nesmie súvisieť s dôvodom, pre ktorý bol tovar predávaný za zníženú cenu.

6.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s originálom faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady vo formulári, ktorý poskytuje predávajúci na svojom webovom sídle.


6.6 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, nová záručná doba začne plynúť  od dátumu vybavenia reklamácie.

6.7 POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII:
6.7.1 Spôsob reklamácie

-          písomnou formou, uvedením vytýkanej vady a doručením spolu s reklamovaným tovarom (vrátane dokladov o kúpe) na miesto uplatnenia reklamácie uvedené v bode 6.7.2 týchto Obchodných podmienok;

-          po prevzatí reklamácie predávajúci POTVRDÍ prijatie reklamácie buď osobne v Reklamačnom protokole , alebo v prípade písomnej reklamácie na kontaktnú e–mailovú adresu uvedenú kupujúcim v reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Vybavenie reklamácie

-          o spôsobe vybavenia reklamácie bude kupujúci informovaný na kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne prostredníctvom SMS v zákonných lehotách v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. .

 

6.7.2 Kupujúci čo najskôr po zistení vady tovaru, odošle vadný tovar na adresu predávajúceho, alebo môže uplatniť spôsob podľa bodu 6.10 týchto Obchodných podmienok.

Miesto uplatnenia reklamácie:

WELEDU s.r.o.
BRS Terminál logistiky
Stará Vajnorská 17
831 04 Bratislava

 

6.7.3 V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

6.8 V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou, prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť na výslovnú žiadosť kupujúceho, hradí kupujúci.

6.9 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie tovaru kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

 

 

6.11. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovom sídle: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

7. Direct marketing/ Ochrana osobných údajov

7.1 Právny základ spracovania údajov.

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov - dobrovoľný predchádzajúci súhlas kupujúceho .

Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov.

Ak kupujúci vyznačí príslušné políčko vo webovom formulári, udeľuje predávajúcemu ako prevádzkovateľovi  informačného systému od príslušného dátumu jasný a výslovný súhlas :

 1. so získavaním, uchovávaním, spracovaním a používaním osobných údajov  potrebných pre spracovanie objednávky pri predaji tovaru a poskytovaní súvisiacich služieb; pričom Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať údaje aj za pomoci sprostredkovateľa a sprístupniť údaje tretím stranám, napr. za účelom vybavenia objednávky, pre doručenia zásielky, pre reklamácie, spolupracujúcim spoločnostiam, právnym poradcom a účtovníkom a pod.;
 2. so zasielaním reklamných materiálov / informácií komerčnej komunikácie / ponúk; a to aj tovarov a služieb tretích strán (v texte aj ako „Reklama“) na kontaktnú e–mailovú adresu alebo telefónne číslo; a to akýmkoľvek spôsobom, vrátane volania.

Predávajúci nebude zasielať nevyžiadanú Reklamu.

 

7.2. Poučenie o právach .

Udelenie súhlasu je dobrovoľné.

Kupujúci je bez obmedzenia a udania dôvodu oprávnený svoj súhlas so spracovaním osobných údajov písomne odvolať na adrese alebo e-mailovej adrese predávajúceho.

Kupujúcemu prislúchajú aj ostatné práva podľa ust. § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..

Kupujúci má právo odmietnuť zasielanie Reklamy (pre účely priameho marketingu) tak, že sa môže odhlásiť kliknutím na príslušný odkaz vo webovom formulári. V takom prípade predávajúci zlikviduje všetky osobné údaje kupujúceho v dotknutom rozsahu od príslušného dátumu v súlade s príslušnou legislatívou.

Rozsah (druh) spracovaných údajov

 1. meno, priezvisko, prípadne názov spoločnosti a meno a priezvisko kontaktnej osoby
 2. adresa,
 3. e-mailová adresa
 4. telefonický kontakt – cell ID
 5. IP adresa
 6. čas kontaktu

Kupujúci zodpovedá za to, že poskytnuté údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

 

7.3.       Účel spracovania údajov.

 1. pre potreby evidencie predzmluvných vzťahov, potvrdenie a spracovanie objednávky, pre evidenciu obchodných vzťahov a subjektov obchodného vzťahu, pre poštový styk a doručenie tovaru, pre vystavenie daňového dokladu a reporty predaja pre spolupracujúce spoločnosti;
 2. pre zasielanie elektronických odkazov (SMS a e-mailov) obsahujúcich Reklamu, poskytovanie aktuálnych informácií o tovare, akciách, nových funkciách atď.;
 3. čas spracovania údajov – od získania súhlasu , po jeho odvolanie.

 

7.4. Ostatné informačné povinnosti .

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od predávajúceho:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané;
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme predávajúceho v rozsahu: identifikačné údaje predávajúceho, identifikačné údaje sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia,) a postup spracúvania a vyhodnocovania operácií;
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje;
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 5. opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 6. likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
 7. likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
 8. blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu;
 9. podávať námietky, žiadosti a pod. v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 


7.5 Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby bude poskytovať z informačného systému iným právnickým osobám:

Doručovanie tovaru:
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

 

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35 834 498 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 26367/B


Marketingové účely,kontrola kvality, reporty predaja:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO: 35 815 256

Akciová spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 2749/B

 

Platba za tovar:
GOPAY s.r.o.
PLANÁ 67, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ: 26046768

Účtovníctvo:
INTERAUDIT International s.r.o..,
Sabinovská 14, 821 02 Bratislava
IČO: 313 79 931
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 7621/B

 

 

8. Záverečné ustanovenia

 

8.1 Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, , zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov , zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z. z o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

8.2 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a v celom rozsahu porozumel ich obsahu.


8.3 Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 2.10. 2017.

V Bratislave, dňa 2.10. 2017

________________________________________________________________________________

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

– KOMU

 

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

– Dátum objednania/dátum prijatia*

– Meno a priezvisko kupujúceho*

– Adresa kupujúceho *

– Podpis kupujúceho* ____________________________

– Dátum *

 

* doplniť data